» Bestuursmededelingen » Verslag Vergadering 26 oktober 2016

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 oktober 2017

 1. Opening
  Er zijn 20 leden aanwezig en 11 leden hebben zich afgemeld. .

 1. Mededelingen

  1. Burgemeester Andre van de Nadort is uitgenodigd voor een bezoek aan de Oudheidkamer, maar heeft dar nog niet op gereageerd.

  2. Op 21 september jl. en 3 oktober jl. zijn de vijf van zeventien rondleidingen geweest van groep 5 van twee Weststellingwerfse basisscholen. Uit de toelichting ter vergadering door Wil Neijzen bleek dat de kinderen erg enthousiast en nieuwsgierig zijn, zeker door en naar de verhalen van Wil die hen regelmatig confronteert met gebruiksvoorwerpen van toen en nu. Ze vallen van de ene in de andere verbazing

  3. Tijdens het Lindefestival hebben zich, dankzij de inzet van Annemieke Kruse en Ineke Hoen vijftien nieuwe leden aangemeld. Totaal hebben zich dit jaar 100 nieuwe leden aangemeld. Waardering voor de dames!

  4. Tijdens het Lindefestival hebben zich ook drie nog nieuwe vrijwilligers aangemeld.

  5. De gemeente heeft ons nu een subsidie toegekend voor drie jaar, € 5.000 jaarlijks. Elk jaar wordt rondom de zomer wel een exploitatieverslag en evaluatie ten behoeve van de gemeente opgesteld.

  6. Complimenten voor de leden die tijdens de After Summer Party de garderobe hebben bemand en darmee ongeveer € 300 hebben verdiend voor de Oudheidkamer.

 2. Ingekomen

Geen ingekomen stukken

 1. Verslag van 12 april 2017

  Het verslag wordt vastgesteld.

 2. Bestuurszaken

  1. De ALV stem in met de benoeming van Henk Bron als algemeen bestuurslid.

  2. Het bestuur is er nog steeds niet in geslaagd een voorzitter te vinden.

  3. Jan Menger heeft het bestuur onlangs laten weten zijn werkzaamheden als conservator neer te willen leggen. Op de achtergrond blijft hij wel beschikbaar voor incidentele ondersteuning. Dat wordt zeer gewaardeerd.

  4. Het bestuur doet een oproep aan de aanwezige leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, vals voorzitter of algemeen bestuurslid, dan wel voor de functie van conservator. Er hebben zich geen leden gemeld.

 3. Begroting 2018

  De begroting 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld na een toelichting door penningmeester Roelof Theun Hoen.

 4. Beleidsplan Oudheidkamer 2018 – 2023

  Op 18 september 2017 is bestuurlijk overleg geweest met de gemeente. Ze hebben ons laten weten dat het college heeft ingestemd met het Beleidsplan en heeft besloten tot een structurele subsidie van € 5.000 per kalenderjaar. Strikt formeel moet dat nog door de raad worden vastgesteld, maar dat is naar verwachting een formaliteit. Met de sponsoren (het Wolvegaaster bedrijfsleven) zijn vooralsnog financiële afspraken gemaakt voor de duur van drie jaar. Hiermee zijn er twee belangrijke pijlers onder de exploitatie van de Oudheidkamer.

  Na een toelichting op het beleidsplan kwamen vanuit de zaal en bestuur nog diverse suggesties voor de ontwikkeling en profilering van de Oudheidkamer. Genoemd werden onder andere:

 1. Oudheidkamer ook profileren op de kabelkrant.

 2. Als het mogelijk is alle dagen van week, exclusief zondag, open.

 3. Laat leden andere leden bellen en vragen of ze vrijwilligerswerk willen doen.

 4. Probeer in je eigen omgeving zoveel mogelijk nieuwe leden te werven; voor € 7,50 per jaar zijn ze lid en hebben ze vrije toegang tot de Oudheidkamer.

 5. Maak een thema over straatbeelden van toen en nu.

 6. Ga een nieuwsbrief maken voor de leden

 7. Zoek contact met de ouderenvereniging in Wolvega (de voormalige ANBO)

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

Oudheidkamer Weststellingwerf - Hoofdstraat Oost 52 - 8471 JM Wolvega - Telefoon: (+31) 0561-615700 - contact